หน้าแรก... ประวัติวัดแก้วเจริญ... กิจกรรมภายในวัด... ติดต่อเรา...


 
ประวัติความของเป็นมาวัดแก้วเจริญ
 
ประวัติหลวงปู่หยอด  ชินวํโส
 
หนังสือชีวิตและผลงานหลวงปู่หยอดฯ
 
เปิดบันทึกตำนาน " หลวงปู่หยอดฯ "
 
คติธรรม / คำสอน
 
ประวัติเจ้าอาวาส (พระครูสมุห์คำนวณฯ)  
 
ทัศนียภาพภายในวัด  
 
ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญ สมัยเก่า
 
กิจกรรม / แจ้งข่าวของทางวัด 
 
ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
 
 

 
วัตถุมงคลเนื้อผงรุ่นแรก ปี 2497 
 
ภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดฯ
 
วัตถุมงคลของ พระครูสมุห์คำนวณฯ
 พระผงปิดตาโภคทรัพย์รุ่นแรก  
 ล็อกเก็ตพระครูสมุห์คำนวณฯ  
 พระนาคปรกผงมหาระงับ พุทธาภินิหาร
 พระสมเด็จปรกโพธิ์รุ่นแรก เศรษฐีดวงดี
 พระขุนแผนรุ่นแรก " เจริญลาภ "
 มีดหมอรุ่นแรก " เทวฤทธิ์บรมครู "
 สีผึ้งมหามงคล " ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ "
 ตะกรุดต่างๆ พระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ตะกรุดมหาปราบพอกผงมหาระงับ
   - ตะกรุดพระพุทธเจ้าอมโลก
   - ตะกรุดโสฬสมหามงคล
   - ตะกรุดคู่ชีวิต / ตะกรุดมหารูด
   - ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่
   - ตะกรุดลูกอมพิสมรมหาระงับ (ใบลาน)
 รวมวัตถุมงคลอื่นๆ  


 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน " หมอรักษาโรคฯ "
 
 คลองเสด็จประพาสต้น
 
 วัตถุโบราณเพื่อชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
 
 Link แนะนำ ...
 
 

001.พระพุทธรูปบูชาปาง
มารวิชัย ขนาด 7 นิ้ว ปี 25
002.พระพุทธรูปบูชาปาง
ประทานพร ขนาด 5 นิ้ว ปี 26
003.พระพุทธรูปบูชาปาง
ประทานพร ขนาด 5 นิ้ว ปี 34
004.พระพุทธรูปบูชาปาง
ประทานพร ขนาด9 นิ้ว ปี 34
005.พระพุทธรูปบูชาปาง
มารวิชัย ขนาด 9 นิ้ว ปี 35
006.พระพุทธรูปบูชาปาง
มารวิชัย ขนาด 9 นิ้ว ปี 35
007.พระสังกัจจายน์ปาง
กวักลาภ ขนาด 5 นิ้ว ปี 35
008.พระพุทธรูปบูชาปาง
มารวิชัย ขนาด 5 นิ้ว ปี 38
009.พระพุทธรูปบูชาปาง
ประทานพร ขนาด 5 นิ้ว ปี 40
010.พระพุทธรูปกริ่ง
5 นิ้ว ปี 40
011.เหรียญรุ่นแรก
ปี 14 (หน้า)
012.เหรียญรุ่นแรก
ปี 14 (หลัง)
013.เหรียญรุ่นแรก
ปี 14 (หน้า)
014.เหรียญรุ่นแรก
ปี14 (หลัง)
015.พระสมเด็จอกร่อง หูบายศรี เนื้อผงหลวงตาอ่วม ปี 11
016.พระสมเด็จอกครุฑ
หูบายศรี ปี 11
017.สมเด็จอกร่อง หูบายศรี ปี 11
018.ล็อกเก็ตรุ่นแรก ปี 17 (หน้า)
019.ล็อกเก็ตรุ่นแรก ปี17 (หลัง)
020.ล็อกเก็ต รุ่น 2 ปี 17
021.ล็อกเก็ต รุ่น 2
ปี 17 (หลัง)
022.ล็อกเก็ต
รุ่น 2 ปี 17
023.ล็อกเก็ต
รุ่น 2 ปี 17
024.พระสมเด็จห้าชั้น
เนื้อผงขาว ปี 18
025.พระสมเด็จฐานหมอน
ปี 18
026.พระสมเด็จอกร่อง
ปี 18
027.พระสมเด็จขาโต๊ะ
พิมพ์ใหญ่ ปี 18
028.พระสมเด็จขาโต๊ะ
พิมพ์กลาง ปี 18
029.พระสมเด็จพิมพ์เก้าประเทศ
เนื้อผงยา ปี 18
030.พระสมเด็จพิมพ์เก้าประเทศ
เนื้อผงขาว ปี 18
031.พระสมเด็จพิมพ์เก้าประเทศ
พิมพ์พิเศษ ปี 18
032.พระนาคปรก
เนื้อผงขาว ปี 18
033.พระนาคปรก ปี 18
(เนื้อผงยา พ.ศ.2497)
034.สมเด็จคะแนนฐานหมอน
ปี 18
035.ตะกรุดลูกอม ทอง เงิน
ปี 18
036.ลูกอมชานหมาก
ปี 18
037.ตลับสีผึ้ง
ปี 18
038.ไหมแขวนหน้ารถ
รุ่นแรก ปี 18
039.ไหม 5 สี
รุ่นแรก ปี 18
040.ไหมแขวนหน้ารถ
ปี 18
041.ไหมแขวนหน้ารถ ปี 18
042.ไหมรุ่นแรก ปี 18
043.ไหมรุ่นแรก ปี 18
044.ไหมสีขาว ปี 18
045.ไหมสีขาว
ปี 18
046.เหรียญวางศิลาฤกษ์
ปี 18 (หน้า)
047.เหรียญวางศิลาฤกษ์
ปี 18 (หลัง)
048.พระกริ่งรุ่นแรก ปี 19
พิมพ์หน้าใหญ่ (หน้า)
049.พระกริ่งรุ่นแรก ปี19
พิมพ์หน้าใหญ่ (หลัง)
050.พระชัยวัฒน์รุ่นแรก
ปี 19 (หน้า)
051.พระชัยวัฒน์รุ่นแรก
ปี 19 (หลัง)
052.พระกริ่งรุ่นแรก ปี 19
พิมพ์หน้าต้อ (หน้า)
053.พระกริ่งรุ่นแรก
ปี 19 พิมพ์หน้าต้อ (หลัง)
054.พระชัยวัฒน์รุ่นแรก
ปี 19 (หน้า)
055.พระชัยวัฒน์รุ่นแรก
ปี 19 (หลัง)
056.พระกริ่งอุตมะ
ปี 21 (หน้า)
057.พระกริ่งอุตมะ
ปี 21 (หลัง)
058.พระชัยวัฒน์
ปี 21 (หน้า)
059.พระชัยวัฒน์
ปี 21 (หลัง)
060.พระกริ่ง รุ่น 2
ปี 23 (หน้า)
061.พระกริ่ง รุ่น 2
ปี 23 (หลัง)
062.พระกริ่ง รุ่น 2
ปี 23 (หน้า)
063.พระกริ่ง รุ่น 2
ปี 23 (หลัง)
064.พระชัยวัฒน์
รุ่น 2 ปี 23 (หน้า)
049พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
ปี๒๓ (หลัง)
050พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
ปี ๒๓ (หน้า)
050พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
ปี๒๓ (หลัง)
051พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
มีแกนฐาน ปี๒๓ (หน้า)
051พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
มีแกนฐาน ปี๒๓ (หลัง)
052พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
ปี๒๓ (หน้า)
052พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
ปี๒๓ (หลัง)
053พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
ปี๒๓ (หน้า)
053พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒
ปี๒๓ (หลัง)
054พระสังกัจจายน์พิมพ์ใหญ่
ปี๒๓ (หน้า)
054พระสังกัจจายน์พิมพ์ใหญ่
ปี๒๓(หลัง)
055พระสังกัจจายน์พิมพ์กลาง
ปี๒๓ (หน้า)
055พระสังกัจจายน์พิมพ์กลาง
ปี๒๓ (หลัง)
056พระสังกัจจายน์พิมพ์เล็ก
ปี๒๓ (หน้า)
056พระสังกัจจายน์พิมพ์เล็ก
ปี๒๓ (หลัง)
057พระสังกัจจายน์พิมพ์เล็ก
ปี๒๓ (หน้า)
057พระสังกัจจายน์พิมพ์เล็ก ปี๒๓ (หลัง)
058ล้อกเกต รุ่น ๓ ปี๒๓ (หน้า)
058ล้อกเกต รุ่น ๓ ปี๒๓ (หลัง)
059พระนาคปรกจิ๋วรุ่นแรก ปี๒๕ (หน้า)
059พระนาคปรกจิ๋วรุ่นแรก
ปี๒๕ (หลัง)
060พระนาคปรกจิ๋วรุ่นแรก
ปี๒๕ (หน้า)
060พระนาคปรกจิ๋วรุ่นแรก
ปี๒๕ (หลัง)
061เหรียญ รุ่น ๒ กะไหล่ทอง
ปี๒๖ (หน้า)
061เหรียญ รุ่น ๒ กะไหล่ทอง
ปี๒๖ (หลัง)
062เหรียญ รุ่น ๒ รมดำ
ปี๒๖ (หน้า)
062เหรียญ รุ่น ๒ รมดำ
ปี๒๖ (หลัง)
063พระนาคปรกเม็ดแตง
ปี๒๘ (หน้า)
063พระนาคปรกเม็ดแตง
ปี๒๘ (หลัง)
064สมเด็จนางพญาดินเผา
ปี๒๘
065สมเด็จนางพญาดินเผา
ปี๒๘
066พระโมคัลลาสารีบุตร
ปี๒๘
067พระโมคัลลาสารีบุตร
ปี๒๘
068พระโมคัลลาสารีบุตร
ปี๒๘
069พระพิมพ์หยดน้ำ
ปี๒๘ (หน้า)
069พระพิมพ์หยดน้ำ
ปี๒๘ (หลัง)
070พระพิมพ์หยดน้ำ ปี๒๘ (หน้า)
070พระพิมพ์หยดน้ำ ปี๒๘ (หลัง)
071พระสังกัจจายน์เนื้อผง ปี๒๘ (หน้า)
071พระสังกัจจายน์เนื้อผง ปี๒๘ (หลัง)
072เหรียญที่ระลึก
ปี๒๘ (หน้า)
072เหรียญที่ระลึก
ปี๒๘ (หลัง)
073ล๊อกเกตพิมพ์หยดน้ำ
ปี๒๘ (หน้า)
073ล็อกเกตพิมพ์หยดน้ำ
ปี๒๘ (หลัง)
074รูปถ่ายหลังพระนาคปรก
ปี๒๘ (หน้า)
074รูปถ่ายหลังพระนาคปรก
ปี๒๘ (หลัง)
075ซุ้มประตูห้าเหลี่ยมรุ่นแรก
ปี๒๙ (หน้า)
075ซุ้มประตูห้าเหลี่ยมรุ่นแรก
ปี๒๙ (หลัง)
076พระกริ่ง ตอกโค๊ตใต้ฐาน
ปี๒๙ (หน้า)
076พระกริ่ง ตอกโค๊ตใต้ฐาน
ปี๒๙ (หลัง)
077พระชัยวัฒน์ ตอกโค๊ตใต้ฐาน
ปี๒๙ (หน้า)
077พระชัยวัฒน์ ตอกโค๊ตใต้ฐาน
ปี๒๙ (หลัง)

 

 

:: ขอขอบคุณ พี่ดำ วัดแก้วฯ , จ่าติ ทหารช่าง และคณะศิษย์วัดแก้วเจริญ ทุกท่าน...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ::

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " วัดแก้วเจริญ " และขอเชิญมากราบสรีระหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอันโด่งดัง ผู้สร้างไหมห้าสีเบญจรงค์อันเลื่องชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวครับ.....