หน้าแรก... ประวัติวัดแก้วเจริญ... กิจกรรมภายในวัด... ติดต่อเรา...


 
ประวัติความของเป็นมาวัดแก้วเจริญ
 
ประวัติหลวงปู่หยอด  ชินวํโส
 
หนังสือชีวิตและผลงานหลวงปู่หยอดฯ
 
เปิดบันทึกตำนาน " หลวงปู่หยอดฯ "
 
คติธรรม / คำสอน
 
ประวัติเจ้าอาวาส (พระครูสมุห์คำนวณฯ)  
 
ทัศนียภาพภายในวัด  
 
ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญ สมัยเก่า
 
กิจกรรม / แจ้งข่าวของทางวัด 
 
ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
 
 

 
วัตถุมงคลเนื้อผงรุ่นแรก ปี 2497 
 
ภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดฯ
 
วัตถุมงคลของ พระครูสมุห์คำนวณฯ
 พระผงปิดตาโภคทรัพย์รุ่นแรก  
 ล็อกเก็ตพระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ล็อกเก็ตนั่งเต็มองค์รุ่นแรก  
   - ล็อกเก็ตครึ่งองค์รุ่นแรก
   - ล็อกเก็ตครึ่งองค์ฉากสีชมพู
 ตะกรุดต่างๆ พระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ตะกรุดมหาปราบพอกผงมหาระงับ
   - ตะกรุดสาริการัญจวน / สาริกาจันทร์เพ็ญ
   - ตะกรุดโลกธาตุ / โลกธาตุจัมโบ้
   - ตะกรุดโลกธาตุใบลานสีประจำวันเกิด
   - ตะกรุดกันภัยแปดทิศ  
   - ตะกรุดอื่นๆ
 รวมวัตถุมงคลอื่นๆ  


 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน " หมอรักษาโรคฯ "
 
 คลองเสด็จประพาสต้น
 
 วัตถุโบราณเพื่อชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
 
 Link แนะนำ ...
 
 ".... วัดแก้วเจริญ เมื่อก่อนมีอะไร เป็นอย่างไร ได้อะไร เดี๋ยวนี้มีอะไร เป็นอย่างไร ได้อะไร
อยากให้ พิจารณาให้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น และสิ่งที่ได้ ว่าเป็นของใคร มาจากไหน มาอย่างไร มาเมื่อไร มาทำไม
ฉันได้ใช้เวลาตลอดช่วงการเป็นสมภารพิสูจน์ในข้อนี้จนทราบที่มาที่ไปว่า ยิ่งให้กลับยิ่งได้ ยิ่งตระหนี่กับยิ่งอับจน
ให้เมตตา กรุณา ได้ความรัก และศรัทธา, ปสาทะ สิ่งที่ได้มาให้หมั่นตรึกตรอง อนิจจัง ทุกขัง อนันตตา....."
1 มกราคม 2538

"..... ศรัทธา เป็นสิ่งสำคัญ การเป็นผู้นำสงฆ์
และผู้นำคฤหัสถ์ จะต้องทำให้เขาศรัทธาในตัวเรา
เราต้องสร้างศรัทธา ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความอดทน
ต้องใช้ความเพียรพยายาม และต้องรักษาศรัทธา มิให้เสื่อม
คือ ประพฤติดี ความรู้ดี อุปนิสัยดี ท่วงทีวาจาดี และสติปัญญาดี..."

1 มกราคม 2538

 

" ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พระองค์ก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาททั้งปวง
จะกิน เดิน นั่ง นอน หรือทำกิจใดๆ ก็ให้มีสติพิจารณาทำโดยไม่ประมาท
เมื่อมีสติคือความระลึกได้ มีสัมปะชัญญะ คือความรู้ตัว
และพิจารณากระทำด้วยความถูกต้องรอบคอบ ก็ไม่เกิดทุกข์ ไม่เดือดร้อน"

16 สิงหาคม 2537

   

" การกินง่าย นอนง่าย อยู่ง่าย
ไม่ยึดติดกับสิ่งสมมติ ให้เป็นภาระแบกรับที่หนักหน่วง
เราก็เบา เราก็สบาย
เมื่อเราเบา เราสบาย เราก็สงบ จิตมีสมาธิ
แล้วก็เกิดปัญญา...."

16 สิงหาคม 2537

   

"... เหตุที่เขามาหา เพราะเขาเชื่อว่าเราสามารถ
ทำให้เขาหมดทุกข์ หมดความเดือดร้อน
ใจสบาย ใจเป็นสุข
เขาก็เกิดกุศล เมื่อจิตเป็นกุศล
ทำการทำงานใด ก็ทำด้วยความมีสติ ทำสำเร็จ
เมื่อทำให้เขาเป็นสุข เราเกิดปิติ
เราก็เกิดกุศล....."

1 มกราคม2534

   

มีคนถามฉันอยู่เสมอว่า ฉันได้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ปฏิบัติตนอย่างไร
ฉันก็ตอบว่า
" ฉันมุ่งสอนให้เขาทำความดี และละเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ฉันต้องการเพียงเท่านั้น"
ก็ยังมีคนถามต่ออีกว่า ฉันเคยห้ามไม่ให้คนปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้าง
ฉันก็ตอบว่า
" มีสามสิ่งที่ห้ามอยู่เสมอๆ คือ การดื่มสุราเมรัย 1 การเล่นการพนัน 1 และ
การไม่ละเมิดความสัจ 1 ทั้ง 3 สิ่งนี้ไม่เคยนำมาซึ่งความเจริญเลย"

1 มกราคม 2537

   

" ถ้าเราอยากได้รับในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบจากเขา
เราก็ควรให้สิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแก่เขาก่อน
ถ้าอยากให้เขามอบในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบ
เราก็ควรมอบสิ่งที่รักมองสิ่งที่ชอบแก่เขาก่อน
พูดง่ายๆ ทำอย่างไรได้อย่างนั้น"

1 ตุลาคม 2536

   

" เมื่ออายุฉันย่าง 80 ปี ก็พิจารณาได้ว่า
กำลังเข้าสู่วัยมรณะ ก็หมั่นระลึกถึงการผ่านไปของแต่ละช่วงเวลา
อันจะนำมาซึ่งการสิ้นอายุไข
เพื่อเร่งทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากที่สุด
ในเวลาที่เหลือน้อยที่สุด"

1 มกราคม 2537

   

" เขาเดือดร้อน เขาเป็นทุกข์
ถ้าเรามีโอกาสช่วยให้เขาไม่เดือดร้อน
ไม่เป็นทุกข์ เราเองจะเกิดปิติสุข
อันเป็นกุศลโดยแท้ "

   

" เราให้ศีลเขา ก็เพื่อบอกให้เขาพิจารณาและตระหนักถึงการรักษาศีล
ทั้ง 5 ข้อ พร้อมสำรวมกาย วาจา และใจ
ที่จักไม่ล่วงละเมิด เท่านั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลแล้ว
ในขณะเดียวกันเราเป็นผู้ให้ศีล บอกศีล
เราก็ต้องระมัดระวังในการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเสียก่อน
มิฉะนั้น ก็จะเป็นว่าแม่ปูสอนลูกปูให้เดินตรง
ทั้งที่ตัวแม่เองก็เดินไม่ตรง จะยิ่งไปกันใหญ่"

5 พฤศจิกายน 2536

   

" คนรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้ เขายังดูแล บำรุง รักษา ฉันใด
เด็กๆ ผู้จักเป็นผู้มาแทนเรา ก็ต้องได้รับการอบรม ดูแล สั่งสอน
และให้ความอบอุ่น ซึ่งยากยิ่งกว่าการดูแลต้นไม้หลายเท่านัก "

14 พฤศจิกายน 2537

   

" โบราณว่า ขึ้นที่สูงต้องระวังเปรียบได้กับคน ยิ่งสูงอายุยิ่งต้องระวัง " 5 อ "
คือ อากาศ อาหาร ออกกำลังกาย อุจจาระ และอารมณ์
โดยหมั่นให้จิตนึกระลึกได้ รู้สภาวธรรมอย่างแจ่มแท้ "

 

   

" จิตมีพลัง คำพูดก็มีพลัง ความรักมีพลัง
การใช้จิต คำพูด และความรัก เพื่อให้เกิดพลัง
ต้องไตร่ตรองด้วยความไม่ประมาท "

   

"....... เวลาเราตื่นนอนตอนเช้า
ก่อนจะทำสิ่งใดให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย และตั้งจิตอธิษฐานในใจว่า
เราจะไม่ขอแช่งใคร
เราจะไม่ด่าใคร
เราจะพูดคำที่เป็นจริง
ไว้ประจำชีวิต....."

   

" เราเป็นคน มีชีวิต ชะนีเป็นสัตว์ก็มีชีวิต
ทั้งเราและชะนีต่างมีชีวิต
แต่เรามีชีวิตที่ประเสริฐกว่า สามารถทำทั้งดีและชั่วได้มากกว่า
จึงควรหมั่นประพฤติ ปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติชั่วให้เป็นที่น่าอายแก่สัตว์ เช่น ชะนี"

16 สิงหาคม 2512

   

สมัคสังคม ต้องปลงให้ตก วิธีปลง ดังนี้
1.คนในโลกทั้งหมด หน้าไม่เหมือน
2.คนในโลกทั้งหมด ผิวพรรณไม่เหมือน
3.คนในโลกทั้งหมด สูง - ต่ำ ไม่เหมือน
4.คนในโลกทั้งหมด เสียงไม่เหมือน
5.คนในโลกทั้งหมด ถ้อยคำไม่เหมือน
6.คนในโลกทั้งหมด กิริยา - มรรยาท ไม่เหมือน
7.คนในโลกทั้งหมด ฯลฯ
เมื่อปลงตก
เราจะเป็นคนใจหนัก - เยือกเย็น - หูก็หนัก หน้ายิ้ม - เสียงอ่อนหวาน
ประโยชน์ที่เราได้
คนรัก - ลาภผลไหลมาเทมา คนหลงไหล่พลัน คิดถึงเสมอ
   

อวยพรปีใหม่
1 มกรมคม พ.ศ.2538 " ปีหมูทอง " ที่ท่านอายุครบ 7 รอบ
ปีกุน " หมู " หมูเข้ามา หมาก็ไป
หมูอวยชัย ให้พร บวรศรี
มีความสุข ทุกท่าน สราญทวี
ใครทำดี จะมีสุข ห่างทุกข์ภัย

จากวารสารสามมุข

 

 

 

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " วัดแก้วเจริญ " และขอเชิญมากราบสรีระหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอันโด่งดัง ผู้สร้างไหมห้าสีเบญจรงค์อันเลื่องชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวครับ.....