หน้าแรก... ประวัติวัดแก้วเจริญ... กิจกรรมภายในวัด... ติดต่อเรา...


 
ประวัติความของเป็นมาวัดแก้วเจริญ
 
ประวัติหลวงปู่หยอด  ชินวํโส
 
หนังสือชีวิตและผลงานหลวงปู่หยอดฯ
 
เปิดบันทึกตำนาน " หลวงปู่หยอดฯ "
 
คติธรรม / คำสอน
 
ประวัติเจ้าอาวาส (พระครูสมุห์คำนวณฯ)  
 
ทัศนียภาพภายในวัด  
 
ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญ สมัยเก่า
 
กิจกรรม / แจ้งข่าวของทางวัด 
 
ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
 
 

 
วัตถุมงคลเนื้อผงรุ่นแรก ปี 2497 
 
ภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดฯ
 
วัตถุมงคลของ พระครูสมุห์คำนวณฯ
 พระผงปิดตาโภคทรัพย์รุ่นแรก  
 ล็อกเก็ตพระครูสมุห์คำนวณฯ  
 พระนาคปรกผงมหาระงับ พุทธาภินิหาร
 พระสมเด็จปรกโพธิ์รุ่นแรก เศรษฐีดวงดี
 พระขุนแผนรุ่นแรก " เจริญลาภ "
 มีดหมอรุ่นแรก " เทวฤทธิ์บรมครู "
 สีผึ้งมหามงคล " ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ "
 ตะกรุดต่างๆ พระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ตะกรุดมหาปราบพอกผงมหาระงับ
   - ตะกรุดพระพุทธเจ้าอมโลก
   - ตะกรุดโสฬสมหามงคล
   - ตะกรุดคู่ชีวิต / ตะกรุดมหารูด
   - ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่
   - ตะกรุดลูกอมพิสมรมหาระงับ (ใบลาน)
 รวมวัตถุมงคลอื่นๆ  


 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน " หมอรักษาโรคฯ "
 
 คลองเสด็จประพาสต้น
 
 วัตถุโบราณเพื่อชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
 
 Link แนะนำ ...
 
 


                สีผึ้งมหามงคล (มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์) ปี 59 - 60 พระครูสมุห์คำนวณ  ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวณ) วัดแก้วเจริญ ทำพิธีกวนสีผึ้ง และนำเข้าพิธี ปลุกเสกใน คืนวันเพ็ญลอยกระทง มหาฤกษ์มหามงคลจันทร์ซ้อนจันทร์ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการจัดสร้างสีผึ้งนี้ ซึ่งได้รวบรวมชนวนมวลสารสีผึ้งเก่าแก่ มากมายมาผสม ซึ่งได้แก่ สีผึ้งเก่าแก่ของวัดแก้วเจริญที่ได้เก็บไว้ตกทอดรุ่นต่อรุ่น (สีผึ้งหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ) , สีผึ้งหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ , สีผึ้งหลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน , สีผึ้งเก่าที่ อ.ลักษณ์ฯ ได้รวบรวมผสมไว้ และขี้ผึ้งแท้เดือนห้าที่ใช้ในการกวนผสมสีผึ้งนี้
                พุทธคุณ ::ใช้ในด้านเมตตาค้าขาย มหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ในหมู่มิตรสหาย และบุคคลทั่วไป เป็นมหามงคล พกพาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคล
                คาถา และวิธีใช้ :: ก่อนใช้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง พุทธังเสน่หา  ธัมมังเสน่หา  สังฆังเสน่หา ถ้าจะไปเจรจากับผู้หญิงให้ใช้ทาที่ปากวนซ้าย และถ้า
หากจะไปเจรจากับผู้ชายให้ใช้ทาที่ปากวนขวา
                รายละเอียดในการจัดสร้างวัตถุมงคลจันทร์เพ็ญ 60 ดังนี้.-
                 1. สีผึ้งบรรจุตลับไม้ทรงบาตร           จำนวน       69     ตลับ (ปิดแผ่นทองคำเปลว/ฝังพระนาคปรก/ตะกรุดเงิน) ทำบุญบูชา 399.-บาท
                 2. สีผึ้งบรรจุตลับไม้แบบผอบมีจุกฯ  จำนวน      108    ตลับ (ปิดแผ่นทองคำเปลว/ตะกรุดเงิน) ทำบุญบูชา 299.-บาท
                 3. สีผึ้งบรรจุตลับพลาสติกใส             จำนวน   1,299   ตลับ แจกเป็นที่ระลึกในพิธีฯ และทำบุญบูชา 50.-บาท
                 4. รูปภาพขนาด 20x30 นิ้ว                  จำนวน       60   ใบ (ปั้มตราวัด ,ตอกโค๊ต และหมายเลข 1 - 60) ทำบุญบูชา 500.-บาท
                 5. รูปภาพขนาด 12x18 นิ้ว                  จำนวน     100   ใบ (ปั้มตราวัด ,ตอกโค๊ต และหมายเลข 1 - 100) ทำบุญบูชา 200.-บาท

                 6.
รูปภาพขนาด 8x12 นิ้ว                    จำนวน     300   ใบ (ปั้มตราวัด ,ตอกโค๊ต) แจกเป็นที่ระลึกฯ
                 7.
รูปภาพขนาด 4x6 นิ้ว                      จำนวน     300   ใบ (ปั้มตราวัด ,ตอกโค๊ต) แจกเป็นที่ระลึกวันปีใหม่ 2561

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ชนวนมวลสารสีผึ้งเก่าแก่มากมายที่ได้รวบรวมมาใช้ในการกวนสี้ผึ้งในครั้งนี้


ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

เทียนขี้ผึ้งแท้ในบาตรน้ำมนต์ที่หลวงพ่อได้ไปร่วมปลุกเสกในพิธีต่างๆ (เบิด วัดม่วง มอบถวาย)
และเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกพระปิดตาโภคทรัพย์ รุ่นแรก ปี 58

 

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ผงว่านไก่แดง , น้ำมัน และสีผึ้ง โดยอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้มอบถวายหลวงพ่อคำนวณมาเพื่อเป็นมวลสารผสมในสีผึ้ง


ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ตะกรุดเงินที่หลวงพ่อเมตตาจาร พร้อมทั้งตอกโค๊ต ซึ่งได้นำมาบรรจุลงในตลับสีผึ้งแบบไม้ ทั้ง 2 แบบ

 

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

สีผึ้งที่ผ่านการกวนแล้วปลุกเสกในมหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งบรรจุใส่ในโถเบญจรงค์ วาระแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ย.59


ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

หลวงพ่อนวณ ทำพิธีกวนสีผึ้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ต.ค.60 ซึ่งถือเป็นวันดี วันมงคล เป็นวาระที่ 2  เพื่อที่จะนำเข้าพิธีปลุกเสกอีกครั้ง
ในคืนจันทร์เพ็ญ วันลอยกระทง วันที่ 3 พ.ย.60 อีกครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ตลับไม้ที่สั่งทำพิเศษสำหรับบรรจุใส่สีผึ้งมหามงคล " มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ " มีทั้งแบบทรงบาตร - ทรงผอบมีจุกตรงกลาง


ภาพขยาย...    ภาพขยาย...    ภาพขยาย...

หลวงพ่อเมตตาจารตลับไม้ทุกอันก่อนนำไปบรรจุสีผึ้งมหามงคลเพื่อทำการปลุกเสกต่อไป

 

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ตลับที่บรรจุสีผึ้งเรียบร้อยแล้ว มีทั้งตลับไม้แบบทรงบาตร ,ตลับไม้แบบผอบ(ผะอบ) และตลับแบบพลาสติกใส

 

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...      ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...      ภาพขยาย...

                          สีผึ้งมหามงคล (มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์) ได้นำเข้าพิธีปลุกเสกพระขุนแผนรุ่นแรก " เจริญลาภ " พิมพ์นำฤกษ์เนื้อไม้เสาโบสถ์แกะ , พิมพ์กดมือโบราณบล๊อกดินเผา , พิมพ์/เนื้อลองบล๊อก , มวลสารในการสร้างพระขุนแผนฯ และวัตถุมงคลอื่นๆ ในมหาฤกษ์มหามงคลจันทร์ซ้อนจันทร์ในคืน วันลอยกระทง เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ย.59   เวลา 19.29 น. ณ อุโบสถวัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม   รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภาพขยาย...      ภาพขยาย...      ภาพขยาย...

ภาพขยาย...    ภาพขยาย...    ภาพขยาย...

                          สีผึ้งมหามงคล (มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์) ได้นำเข้าพิธีปลุกเสกพระขุนแผนรุ่นแรก " เจริญลาภ " วาระสุดท้าย และตะกรุดต่างๆ ที่ได้สร้างไว้แล้ว ในฤกษ์เสาร์ห้ามหามงคล เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เม.ย.60   เวลา 14.29 น.  ณ  อุโบสถวัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภาพขยาย...      ภาพขยาย...      ภาพขยาย...

ภาพขยาย...    ภาพขยาย...    ภาพขยาย...

                          สีผึ้งมหามงคล (มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์) ได้นำเข้าพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตพร้อมผ้ายันต์ และถุงยันต์ (ข้างในบรรจุรูปยันต์หลังตะกั่ว , พระขุนแผนพิมพ์เล็ก) ที่จะแจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 47 ปี (7 พ.ค.60) และวัตถุมงคลต่างๆ ของทางวัดแก้วเจริญ(ตะกรุดลูกอมพิสมรฯ , ตะกรุดพญาจอมปลวก ใบลาน , ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่ , น้ำเต้าไม้ และตัวอย่างมีดหมอรุ่นแรก " เทวฤทธิ์บรมครู " ) เมื่อวันที่ 6 พ.ค.60 เวลา 19.19 น. รายละเอียดเพิ่มเติม...ภาพขยาย...    ภาพขยาย...    ภาพขยาย...

                          สีผึ้งมหามงคล (มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์) ได้นำเข้าพิธีปลุกเสกในฤกษ์มงคลวันวิสาขบูชาในการจารแผ่นยันต์เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อเป็น ชนวนในการจัดสร้างเหรียญรูปเหมือน รุ่น 1 และปลุกเสกชนวนมวลสาร พร้อมด้วยวัตถุมงคลต่างๆ ของทางวัดแก้วเจริญ (ตะกรุดลูกอมพิสมรฯ , ตะกรุด พญาจอมปลวกใบลาน , ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่ , น้ำเต้าไม้ และตัวอย่างมีดหมอรุ่นแรก " เทวฤทธิ์บรมครู " ) เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 เวลา 20.29 น. รายละเอียดเพิ่มเติม...

             

ภาพขยาย...    ภาพขยาย...    ภาพขยาย...

หลวงพ่อเมตตาจารรูปที่ระลึกในพิธี ฯ ก่อนนำไปใส่กรอบ แล้วนำเข้าพิธีปลุกเสกในวันลอยกระทงต่อไป

             

        

        

                          พิธีปลุกเสกสีผึ้งมหามงคล (มหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ 59 - 60) , พระสมเด็จคะแนนรุ่นแรก " นะปัดตลอด " ชุดนำฤกษ์ และวัตถุมงคล อื่นๆ ของทางวัดแก้วเจริญ( ตะกรุดพญาจอมปลวกใบลาน , ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่ , ตะกรุดโภคทรัพย์ , ตะกรุดโทนบรมครูสิทธิโชค , ตะกรุดพญาเสือ จันเพ็ญ 60 , มีดหมอรุ่นแรก " เทวฤทธิ์บรมครู " และแผ่นจารยันต์ชนวนต่างๆ) หลังเสร็จพิธีร่วมลอยกระทง และอาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 เวลา 19.39 น. และเวลา 24.00 น. พิธีเทหล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ จันทร์เพ็ญปริสุทฺโธ  รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

            

สีผึ้งจันทร์เพ็ญ 60 ซึ่งได้ทำการกวนสีผึ้งฯ ในพิธีเทหล่อพระกริ่ง-ชัยวัฒน์ จันทร์เพ็ญเบญจคณาจารย์ 60
โดยพระครูสุทธิสารโสภิต (พระอาจารย์ต๋อง) วัดพุตะเคียน และแจกเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมพิธีฯ


 

 

 

 

 

:: ขอขอบคุณ คณะศิษย์วัดแก้วเจริญ ทุกท่าน...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ::

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " วัดแก้วเจริญ " และขอเชิญมากราบสรีระหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอันโด่งดัง ผู้สร้างไหมห้าสีเบญจรงค์อันเลื่องชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวครับ.....