หน้าแรก... ประวัติวัดแก้วเจริญ... กิจกรรมภายในวัด... ติดต่อเรา...


 
ประวัติความของเป็นมาวัดแก้วเจริญ
 
ประวัติหลวงปู่หยอด  ชินวํโส
 
หนังสือชีวิตและผลงานหลวงปู่หยอดฯ
 
เปิดบันทึกตำนาน " หลวงปู่หยอดฯ "
 
คติธรรม / คำสอน
 
ประวัติเจ้าอาวาส (พระครูสมุห์คำนวณฯ)  
 
ทัศนียภาพภายในวัด  
 
ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญ สมัยเก่า
 
กิจกรรม / แจ้งข่าวของทางวัด 
 
ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
 
 

 
วัตถุมงคลเนื้อผงรุ่นแรก ปี 2497 
 
ภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดฯ
 
วัตถุมงคลของ พระครูสมุห์คำนวณฯ
 พระผงปิดตาโภคทรัพย์รุ่นแรก  
 ล็อกเก็ตพระครูสมุห์คำนวณฯ  
 พระนาคปรกผงมหาระงับ พุทธาภินิหาร
 พระสมเด็จปรกโพธิ์รุ่นแรก เศรษฐีดวงดี
 พระขุนแผนรุ่นแรก " เจริญลาภ "
 มีดหมอรุ่นแรก " เทวฤทธิ์บรมครู "
 สีผึ้งมหามงคล " ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ "
 ตะกรุดต่างๆ พระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ตะกรุดมหาปราบพอกผงมหาระงับ
   - ตะกรุดพระพุทธเจ้าอมโลก
   - ตะกรุดโสฬสมหามงคล
   - ตะกรุดคู่ชีวิต / ตะกรุดมหารูด
   - ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่
   - ตะกรุดลูกอมพิสมรมหาระงับ (ใบลาน)
 รวมวัตถุมงคลอื่นๆ  


 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน " หมอรักษาโรคฯ "
 
 คลองเสด็จประพาสต้น
 
 วัตถุโบราณเพื่อชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
 
 Link แนะนำ ...
 
 


         
พระยันต์อริยสัจจ์โสฬส                                                                                 พระยันต์โสฬสมหามงคล

                ยันต์โสฬสมงคลนี้ เป็นมหายันต์ที่เกิดจากการนำเอายันต์ 3 ชนิดมารวมกันไว้ โดยใช้ตัวเลขแทนด้วยความหมายคงคลต่างๆ จากภาพตรงกลางช่อง เล็ก 9 ช่อง คือ ยันต์จตุโร ถัดมาวงกลาง เป็นยันต์สูตรตรีนิสิงเห และด้านนอกสุด เป็นยันต์อริยสัจโสฬส
                1.ยันต์จตุโร ที่อยู่ตรงกลางยันต์โสฬส เป็นการลงด้วยตัวเลข 9 ตัว คือ 4 , 9 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 , 1 , 6 ตามลำดับ ยันต์นี้ เมื่อลงแล้วจะทำให้เกิดลาภ และ คุ้มภัยทั้งปวง นิยมลงยันต์นี้เดี่ยวๆ ในการตั้งเสาเอกด้วย นอกจากนั้นแล้วในตำรายังกล่าวว่าให้ใช้คู่กับตรีนิสิงเห และอริยสัจโสฬส จะลงในอาวุธ หอกดาบ ยามเข้ารบข้าศึก จะแคล้วคลาดทั้งปวง เขียนไว้ในสิ่งของ ขโมยจะลักมิได้เลย แช่น้ำกินปราศจากโรคภัย ถ้อยความอันตรายทั้งปวง เขียนใส่แผ่นเหล็กฝังในที่ ปลวกชุม ปลวกก็หนีไปสิ้น ในที่ๆ เลือดชุม เลือดก็หายหมดไป ฝังไว้ที่นา นกมิลงกินข้าวเลย ฝังไว้ไร่นา กันปูหนูทุประการ ถ้าจะปลูกต้นไม้ให้มีผลงอกงาม เขียนใส่แผ่นหินฝังรองไว้ ต้นไม้นั้นงอกงามแล เขียนใส่ผ้าปักไว้หลังคาเรือน ไฟมิไหม้เรือนแล ลงปิดประตูหน้าต่างกันโจร แช่น้ำกิน คลอดลูกง่าย ฯลฯ
                จัตตุโร 4 นะวะโม 9 ทะเวโช 2 ตรีนิ 3 ปัญจะ 5 สัตตะ 7 อัฏฐะ 8 เอกะ 1 ฉะวัชชะราชา 6 พระคาถาจัตตุโร
                2.ยันต์ตรีนิสิงเห จะเป็นยันต์แถวที่สองนับจากด้านนอก เวลาลงจะลง 3 7 เอา 5 คั่น 4 6 เอา 5 คั่น 1 9 เอา 5 คั่น ไปจนครบรอบ จะสังเกตเห็นว่า พอลงเลขรวมกันได้ 10 ก็จะคั่นด้วย 5 เสมอ พระยันต์นี้ใช้ลงผ้า หรือกระดาษ ปิดเสาเรือน หรือแขวน 8 ทิศ ก็ได้ ป้องกันภัยอันตราย ภูติผีปิศาจ ใช้ได้สารพัดแล หากนำยันต์นี้ลงคู่กับจตุโร ก็จะได้เป็นยันต์ ตรีนิสิงเหใหญ่ พุทธคุณก็เอาของ 2 พระยันต์นี้มารวมกัน
                 ตรีนิสิงเห มะอะอุ 3 สัตตะนาเค สะธะวิปิปะสะอุ 7 ปัญจะเพรชฉลูกันเจวะ อาปามะจุปะ 5 จัตตุเทวา นะมะพะทะ 4 ฉะวัชชะราชา อิสวาสุ สุสวาอิ 6 ปัญจะ อินทรานะเมวะจะ ทีมะสังอังขุ 5 เอกะยักขา มิ 1 นะวะ เทวา อะสังวิสุโลปุสะพุภะ 9 ปัญจะพรหมาสะหะบดี สะหะชะฏะตรี 5 ทะเวราชา พุทโธ 2 อัฏฐะอรหันตา เสพุเสวะเสตะ อะเส 8 ปัญจะพุทธานะมามิหัง นะโมพุทธายะ 5 พระคาถาตรีนิสิงเห
                3.ยันต์อริยสัจจ์โสฬส มีกล่าวไว้ว่า พระคาถานี้บรรจุอยู่ในพระมหาเจย์ ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสว้างเอาไว้ ภายหลังนักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลาย จึงผูกเป็นยันต์อริยสัจจ์โสฬสมงคลขึ้นฯ พระยันต์นี้มีคุณานุภาพมาก อาจป้องกันบำบัดเสัยซึ่งอุปัทอันตรายทั้งปวง ก่อให้เกิดลาภสการมงคล คุ้มครองป้องกัน ให้ได้รับควาสุขสวัสดี เป็นมหาวิเศษนักแล เป็นทั้งทางอยู่คง แลเป็นเมตตาด้วย ทำให้เกิดโภคทรัพย์เงินทอง ตามแต่จะใช้เถิด ยันต์นี้ใช้ได้ทุกประการ เวลาหล่อ พระพุทธรูปสักการะบูชา ควรลงพระยันต์นี้ใส่แผ่นทอง หลอมหล่อไปด้วย เพราะเป็นยอดมหายันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นักแล
                โสฬสมังขะสัญเจวะ 16 นะวะโลกุตตะระธัมมะตา 9 จัตตาโร จะมะหาทีปา 4 ปัญจะพุทธามหามุนิ 5 ตรีปิฎก ธัมมักขันธา 3 ฉะกามาวะจะราตะถา 6 ปัญจะทะสะภะเวสัจจัง 15 ทะสะมังสิละเมวะจะ 10 เตรัสสะธุตังถาจะ 13 ปาฏิหารัญจะทะวาทัสสะ 12 เอกะเมรุจะ 1 สุราอัฏฐะ 8 ทะเวจันทังสุริยัง สักขา 2 สัตตะโพชฌังขาเจวะ 7 จุททัสสะจักกะวัตติจะ 14 เอกาทะสะวิษณุราชา 11 สัพเพเทวามัง ปลายันตุสัพพะทา เอเตนะมังขะละเตเชนะ สัพพะโสตถีภะ วันตุเม พระคาถาโสฬส
                จากนั้นด้านนอกล้อมด้วยอักขระพระคาถา ถ้าเป็นยันต์โสฬสมงคลจะล้อมด้วยพระคาถาบารมี 30 ทัศ (ด้านบน อิติปาระ มิตาตึงสา ด้านขวา อิติสัพ พัญญุมาคะตร ด้านล่าง อิติโพธิมนุบปัดโต ด้านซ้าย อิติปิโสจะเตนะโม) แต่ถ้าเป็นยันต์โสฬสมหามงคลจะล้อมด้วย พระคาถา จตุราวุธ ( ด้านซ้าย อาวุธอา ฬะวะกะยักษ์ มีบ่วงเป็นอาวุธ ด้านขวา อาวุธยะมะราชา มีนัยน์ตาเป็นอาวุธ ด้านบน อาวุธพระอินทร์ มีสายฟ้าเป็นอาวุธ ด้านล่าง อาวุธท้าวเวสสุวัณ มีคทา เป็นอาวุธ)
                พระยันต์นี้มิได้มีบังคับการลงยันต์ประทับด้านหลังไว้ ฉะนั้นในการลงยันต์ด้านหลังตะกรุดก็แล้วแต่พระเกจิแต่ละท่านจะลง

                ตะกรุดโสฬสมหามงคล (ไตรมาส 59) พระครูสมุห์คำนวณ  ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวณ) วัดแก้วเจริญ จัดสร้างเป็นที่ระลึกกฐินประจำปี 59 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 5 พ.ย.59 โดยตะกรุดชุดนี้ทางวัดดำเนินการจัดสร้างเองทุกขั้นตอน โดยปกติหลวงพ่อนวณ ท่านจะจารตะกรุดโสฬสมหามงคลนั้น ด้านนึงจะจาร พระยันต์โสฬสมงคล ส่วนอีกด้านจะจารประทับหลังด้วยพระยันต์ไตรสรณคมณ์ แต่ในครั้งนี้จะจารแยกแต่ละแผ่นแล้วม้วนรวมกันเป็นดอกเดียวเพื่อความแข็ง
แรงทนทาน และเข้มขลังของตะกรุดด้วย
                พุทธคุณ ::ใช้สำหรับป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง กันฟ้า-กันไฟ กันโจรภัย-กันภูตผีปีศาจ กันคุณผีคุณคนทุกชนิด หรือกันภัยทุกชนิดนั้นเองเนื่องจาก พระยันต์โสฬสมงคลนั้นถือเป็นพระยันต์อันเป็นมงคลสูงสุด

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

เชือกไหมสีขาวเก่าของหลวงปู่หยอด ที่นำมาถักพันตะกรุดโสฬสมงคลชุดนี้

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ตะกรุดโสฬสมหามงคลเนื้อทองคำม้วนคู่แผ่นยันต์ไตรสรณคมณ์เนื้อเงิน (16 ดอก) , ตะกรุดโสฬสมหามงคลเนื้อเงินกรรมการม้วนคู่แผ่นยันต์คู่ชีวิต
เนื้อทองแดง (9 ดอก) และตะกรุดโสฬสมหามงคลเนื้อเงินม้วนคู่แผ่นยันต์ไตรสรณคมณ์เนื้อทองเหลือง (108 ดอก)

ภาพขยาย...  ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ตะกรุดโสฬสมหามงคล เนื้อทอคำ ซึ่งได้ทำการจารเรียบร้อยแล้วทั้ง 16 แผ่น

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

                ตะกรุดโสฬสมหามงคล ชุดเนื้อเงิน ทำด้วยแผ่นโลหะขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่นคือแผ่นด้านในเป็นแผ่นทองเหลืองจารยันต์ไตรสรณคมณ์ ตอกโค๊ตวัดที่ปลายทั้งสองด้านม้วนเป็นตะกรุดใช้เป็นแกนกลางจึงทำให้มีความแข็งแรงคงทนแล้วม้วนทับด้วยแผ่นเงินซึ่งจารยันต์โสฬสมหามงคลตอกโค๊ตวัด ,โค๊ตโสฬสมงคล อีกด้านตอกรุ่นแรก และหมายเลขกำกับทุกดอก แล้วทำการอุดด้วยผงปี 97 ,ไหมเบญจรงค์เก่าของหลวงปู่หยอดและอุดปิดด้วยเทียนชัยอีกครั้ง
                รายละเอียดจำนวนการจัดสร้างชุดตะกรุดโสฬสมหามงคล มีดังนี้.-
                 1. เนื้อเงิน (นำฤกษ์)         จำนวน       1    ดอก (จารแผ่นทองเหลืองยันต์คู่ชีวิตม้วนเป็นแกน) ตอกโค๊ตวัด และหมายเลข 999 ประมูลงานกฐิน
                 2. เนื้อทองคำ                   จำนวน     16    ชุด (จารแผ่นเงินยันต์ไตรสรณคมณ์ม้วนเป็นแกน) ตอกโค๊ตวัด และหมายเลข 1-16
                 3. เนื้อเงิน (กรรมการ)      จำนวน       9    ชุด (จารแผ่นทองแดงยันต์คู่ชีวิตม้วนเป็นแกน) ตอกโค๊ตวัด ,กรรมการ และหมายเลข 1-9
                 4. เนื้อเงิน                        จำนวน    108   ชุด (จารแผ่นทองเหลืองยันต์ไตรสรณคมณ์ม้วนเป็นแกน) ตอกโค๊ตวัด และหมายเลข 1-108
                 5. ตะกรุดเทวดาหลงห้อง จำนวน    134  ดอก (ตอกโค๊ตวัด ,ลายเซ็น และหมายเลข) จัดอยู่ในชุดตะกรุดโสฬสมหามงคล เป็นเนื้อเงิน
                 6. ตะกรุดเทวาหลงห้อง   จำนวน    108  ดอก (ตอกโค๊ตวัด , ลายเซ็น และโค๊ตยันต์) แจกในพิธีปลุกเสก เป็นเนื้อทองแดง
                 7. ลูกอมเนื้อโลหะช่อชนวน เจ้าสัวเจริญลาภ จำนวน   134  ลูก (ตอกโค๊ตวัด ,ลายเซ็น ,ยันต์ และหมายเลข) จัดอยู่ในชุดตะกรุดโสฬสมหามงคล
                


ตะกรุดโสฬสมหามงคลเนื้อทองคำ)  จำนวน 16 ชุด (จารแผ่นเงินยันต์ไตรสรณคมณ์ม้วนเป็นแกน)ตะกรุดโสฬสมหามงคลเนื้อเงิน (กรรมการ)  จำนวน 9 ชุด (จารแผ่นทองแดงยันต์คู่ชีวิตม้วนเป็นแกน)ตะกรุดโสฬสมหามงคลเนื้อเงิน  จำนวน 108 ชุด (จารแผ่นทองเหลืองยันต์ไตรสรณคมณ์ม้วนเป็นแกน)

 


---------------------------------------------------------         
ตะกรุดเทวดาหลงห้องเนื้อเงิน จำนวน 134  ดอก (ตอกโค๊ตวัด ,ลายเซ็น และหมายเลข) จัดอยู่ในชุดตะกรุดโสฬสมหามงคล
ตะกรุดเทวดาหลงห้องเนื้อทองแดง  จำนวน 108  ดอก (ตอกโค๊ตวัด , ยันต์เฑาะห์ และหมายเลข)  แจกทานในวันปลุกเสก ฯ

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

                ตะกรุดเทวดาหลงห้อง (เทพรัญจวน) ทำด้วยแผ่นโลหะขนาด 2.5 นิ้ว x 5 นิ้ว จารยันต์ทั้ง 2 ฝั่ง ทำการม้วนเข้ากัน แล้วร้อยผูกด้วยไหมเบญจรงค์ ตอกโค๊ตวัด , หมายเลข , โค๊ตลายเซ็น พุทธคุณด้านเมตตา มหานิยม มหาหลง เป็นที่รักใคร่ต้องตาต้องจิตต่อบุรุษสตรีเพศ ถึงแม้นไม่ได้เห็นหน้าก็ขอให้ได้ยิน เสียงก็ยังดี ดังคำกล่าวที่ว่าแม้เทวดายังหลงห้อง โดยเนื้อเงินจัดสร้างจำนวน 134 ดอก อยู่ในชุดตะกรุดโสฬสมหามงคล , เนื้อทองแดงจัดสร้างจำนวน 108 ดอก แจกใน พิธีปลุกเสกตะกรุดโสฬสมหามงคล    รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

---------------------------------------------------------         
ลูกอมเนื้อโลหะช่อชนวน เจ้าสัวเจริญลาภ จำนวน 134  ลูก (ตอกโค๊ตวัด ,ลายเซ็น ,ยันต์ และหมายเลข) จัดอยู่ในชุดตะกรุดโสฬสมหามงคล

 

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

                ลูกอมโลหะช่อชนวน " เจ้าสัวเจริญลาภ "  ซึ่งได้นำโลหะช่อชนวนของเหรียญหล่อเจ้าสัวอัมพวา ที่ได้ตัดช่อไปแล้วนำมาหล่อหลอมเป็นลูกอมนี้ ซึ่งชนวนมวลสารนั้นเป็นชนวนโลหะเก่าและแผ่นจารของสุดยอดเกจิต่างๆ มากมาย โดยคณะผู้จัดสร้างเหรียญหล่อเจ้าสัวอัมพวาได้ทำการหล่อลูกอมนี้มาถวาย จำนวนทั้งสิ้น 610 ลูก และหลวงพ่อคำนวณ เมตตาตั้งชื่อลูกอมนี้ว่า " เจ้าสัวเจริญลาภ "   รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ชุดตะกรุดโสฬสมหามงคลได้ทำการปลุกเสกภายในกุฏิตลอดไตรมาส 59 และปลุกเสกเรื่อยมา

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ภาพขยาย...     ภาพขยาย...     ภาพขยาย...

ตะกรุดโสฬสมหามงคลได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมพระสมเด็จ " เศรษฐีดวงดี " รุ่น 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ส.ค.59  
ณ อุโบสถวัดแก้วเจริญ   รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...      ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...      ภาพขยาย...

ถาพขยาย....

                         พิธีปลุกเสกตะกรุดโสฬสมหามงคล ,วัตถุมงคลอื่นๆ (ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่ ,ตะกรุดพญาจอมปลวกใบลาน ,ตะกรุดมหารูด ,ตะกรุดลูกอมมหาระงับใบลาน ,รูปยันต์หลังตะกั่ว ,ลูกอมฝังพระนาคปรก/ตะกรุดเทวดาหลงห้องพร้อมถุงยันต์กำมะหยี่) และมวลสารมงคลต่างๆ ในการจัดสร้าพระขุนแผนรุ่นแรก " เจริญลาภ " พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค.59   เวลา 14.09 น. ณ อุโบสถวัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม หลังเสร็จพิธีหลวงพ่อเมตตาแจกถุงยันต์กำมะหยี่ซึ่งภายในบรรจุตะกรุดเทวดาหลงห้อง/ลูกอมฝังพระนาคปรก พร้อมทั้งจับฉลากแจกเพิ่มเติมอีก 56 รายการ คือตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่ , ตะกรุดพญาจอมปลวกใบลาน , ตะกรุดทรัพย์เศรษฐีใบลานพอกผงมหาระงับ , ตะกรุดลูกอมมหาระงับใบลาน และลูกอมฝังพระนาคปรก(พิเศษ)ในดอกบัวโสฬสมงคล    รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

:: ขอขอบคุณ พี่ดำ - พี่เก๋ วัดแก้วฯ , อาจารย์วิรัชฯ และคณะศิษย์วัดแก้วเจริญ ทุกท่าน...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ::

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " วัดแก้วเจริญ " และขอเชิญมากราบสรีระหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอันโด่งดัง ผู้สร้างไหมห้าสีเบญจรงค์อันเลื่องชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวครับ.....