หน้าแรก... ประวัติวัดแก้วเจริญ... กิจกรรมภายในวัด... ติดต่อเรา...


 
ประวัติความของเป็นมาวัดแก้วเจริญ
 
ประวัติหลวงปู่หยอด  ชินวํโส
 
หนังสือชีวิตและผลงานหลวงปู่หยอดฯ
 
เปิดบันทึกตำนาน " หลวงปู่หยอดฯ "
 
คติธรรม / คำสอน
 
ประวัติเจ้าอาวาส (พระครูสมุห์คำนวณฯ)  
 
ทัศนียภาพภายในวัด  
 
ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญ สมัยเก่า
 
กิจกรรม / แจ้งข่าวของทางวัด 
 
ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
 
 

 
วัตถุมงคลเนื้อผงรุ่นแรก ปี 2497 
 
ภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดฯ
 
วัตถุมงคลของ พระครูสมุห์คำนวณฯ
 พระผงปิดตาโภคทรัพย์รุ่นแรก  
 ล็อกเก็ตพระครูสมุห์คำนวณฯ  
 พระนาคปรกผงมหาระงับ พุทธาภินิหาร
 พระสมเด็จปรกโพธิ์รุ่นแรก เศรษฐีดวงดี
 พระขุนแผนรุ่นแรก " เจริญลาภ "
 มีดหมอรุ่นแรก " เทวฤทธิ์บรมครู "
 สีผึ้งมหามงคล " ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ "
 ตะกรุดต่างๆ พระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ตะกรุดมหาปราบพอกผงมหาระงับ
   - ตะกรุดพระพุทธเจ้าอมโลก
   - ตะกรุดโสฬสมหามงคล
   - ตะกรุดคู่ชีวิต / ตะกรุดมหารูด
   - ตะกรุดมหาระงับ 8 ทิศใหญ่
   - ตะกรุดลูกอมพิสมรมหาระงับ (ใบลาน)
 รวมวัตถุมงคลอื่นๆ  


 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน " หมอรักษาโรคฯ "
 
 คลองเสด็จประพาสต้น
 
 วัตถุโบราณเพื่อชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
 
 Link แนะนำ ...
 
 


                พระสังกัจจายน์กดพิมพ์โบราณเนื้องผงยาจินดามณี ผสมผงปี 97 , ผงแม่ชีบุญเรือน และพุทธคุณเก่าต่างๆ กดพิมพ์ด้วยบล็อกดินเผาโบราณของ วัดแก้วเจริญ ทำการปิดทองลองพิมพ์ ฝังด้วยตะกรุดเงินด้านหน้า และด้านใต้องค์พระ พร้อมทั้งกดโค๊ตทุกองค์ ซึ่งพระสังกัจจายน์ชุดนี้หลวงพ่อคำนวณทำ การกดพิมพ์ปิดทอง และกดโค๊ตด้วยตัวท่านเองทุกขั้นตอน พร้อมทั้งได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นระยะเวลานานพอสมควรประกอบกับ เพื่อให้เนื้อผงยา นั้นได้ทำการเซ็ตตัว และแห้งไปในตัวก่อนทำการแจกให้กับศิษยานุศิษย์เพื่อนำไปบูชาต่อไป จำนวนการสร้าง 28 องค์ (ปี 58) ซึ่งแต่ละองค์จะมีฝังตะกรุดเงิน ด้านหน้า 1-3 ดอก บางองค์ได้ฝังพระนาคปรกโลหะของหลวงปู่หยอดด้านหลังไปด้วย

 

ภาพขยาย...          ภาพขยาย...

                - ปิดทองลองพิมพ์ด้านหน้า ฝังตะกรุดเงินด้านหน้า 3 ดอก /ใต้ 2 ดอก กดโค๊ตด้านหลัง 3 โค๊ต (นำฤกษ์)
                - ปิดทองลองพิมพ์ด้านหน้า ฝังตะกรุดเงินด้านหน้า 3 ดอก /ใต้ 1 ดอก กดโค๊ตด้านหลัง 4 โค๊ต พร้อมทั้งฝังพระนาคปรกโลหะหลวงปู่หยอด

 

ภาพขยาย...          ภาพขยาย...

                - ปิดทองลองพิมพ์ด้านหน้า ฝังตะกรุดเงินด้านหน้า 2 ดอก /ใต้ 1 ดอก กดโค๊ตด้านหลัง 2 โค๊ต
                - ปิดทองลองพิมพ์ด้านหน้า ฝังตะกรุดเงินด้านหน้า 1 ดอก /ใต้ 1 ดอก กดโค๊ตด้านหลัง 1 โค๊ต

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 


          

พระบูชาสังกัจจายน์ ปางขอลาภ ที่ประดิษฐานภายในศาลาวัดแก้วเจริญ

                พระมหากัจจายน์ มีอีกชื่อหนึ่งว่า กัจจานะ (หรือกัจจายนะ) ในญี่ปุ่นรู้จักทั่วไปในชื่อ " คะเซ็นเน็น " (Kasennen) ส่วนในประเทศไทย นอกจากชื่อ ตามภาษาบาลีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ  " พระสังกัจจายน์ " หรือ " พระสังกระจาย "
                ประวัติพระสังกัจจายน์ ในตำนานพุทธสาวกทั้ง 80 องค์มี  พระสังกัจจายนเป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิต กัจจาน โคตร หรือกัจจายนโคตรใน แผ่นดินของพระเจ้าจัณฑปัชโชต กรุงอุชเชนี เมื่อกัจจายนะกุมารเจริญวัย เรียนจบไตรเพท บิดาได้ถึงแก่กรรม จึงได้รับตำแหน่ง ปุโรหิตแทนบิดา  ครั้นต่อมา พระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงทราบว่า พระศาสดาตรัสรู้แล้ว เสด็จเที่ยวโปรดสัตว์สั่งสอน ประชุมชนธรรมะที่พระองค์สอนนั้น เป็น ธรรมที่แท้จริง ยังประโยชน์ แก่ผู้ประพฤติตาม จึงมีพระประสงค์ใคร่เชิญเสด็จพระบรมศาสดาไปประกาศที่กรุงอุชเชนี จึงรับสั่งให้กัจจายนะปุโรหิตไปทูล เสด็จกรุงอุชเชนี
                กัจจายนะปุโรหิตพร้อมด้วยผู้ติดตาม 7 คน จึงออกจากกรุงอุชเชนี ครั้นมาถึงจึงพากันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา พระองค์ทรงเทศน์สั่งสอนในที่สุด  บรรลุอรหันต์ทั้ง 8 คน หลังจากนั้นทั้ง 8 ก็ทูลขออุปสมบท ทรงขออนุญาต ครั้นอุปสมบทแล้ว จึงทูลเชิญเสด็จกรุงอุชเชนี ตามหน้าที่ พระองค์รับสั่งว่า   " ท่านไป เองเถิด เมื่อท่านไปแล้ว พระเจ้าปัชโชตจักทรงเลื่อมใสท่าน " 
                พระกัจจายนะ จึงออกเดินทางพร้อมพระอรหันต์อีก 7 องค์ ที่ติดตามมาด้วย กลับคืนสู่กรุงอุชเชนี และประกาศสัจธรรมให้แก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต พร้อมชาวพระนครเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และถ้อยคำประการอันเป็นสัจธรรม หลังจากนั้นกลับคืนสู่สำนักของพระพุทธองค์ ตรัสว่า ท่านเป็นผู้ฉลาดใน การอธิบายแห่งการย่อคำพิสดาร  นับจากนั้นมา พระสังกัจจายน์ ก็เป็นผู้สรุปย่อคำสอนบอกแก่บรรดาสาวกทั้งหลาย ด้วยความพอใจอย่างยิ่ง ในคำย่อนั้น และยังเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธองค์บัญญัติแก้ไขพุทธบัญญัติบางประการ ปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยแก่องค์พระศาสดาเป็นอย่างมาก 
                พระสังกัจจายน์ เป็นผู้มีรูปงาม ผิวเหลืองดุจทอง ตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีโสเรยยะบุตรเศรษฐีคะนอง เห็นพระสังกัจจายน์จึงปากพล่อยกล่าวว่า ถ้าเรา ได้ภรรยามีรูปกายงดงามเยี่ยงท่านนี้ จักพอใจยิ่ง พลันปรากฏว่าโสเรยยะบุตรมหาเศรษฐีหนุ่มคะนองปาก ได้กลายเพศเป็นหญิงในทันที จึงหลบหนีไป ต่อมา ได้สามีและบุตรสองคน จึงกลับมาขอขมากับพระสังกัจจายน์ โสเรยยะจึงกลับคืนสู่เพศชายเช่นเดิม นับว่าพระสังกัจจายน์มีฤทธิ์อำนาจยิ่งองค์หนึ่งในพุทธสาวก มีเรื่องแทรกเข้ามาว่าเพราะ รูปกายอันงดงามของพระสังกัจจายน์  สร้างความปั่นป่วนแก่อิตถีเพศอย่างมาก จึงได้เนรมิตกายใหม่ให้อ้วน พุงพลุ้ย น่าเกลียด เพื่อ ความสงบแห่งจิตและกิเลส
                พระสังกัจจายน์เป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ ปัญญา และเมตตามหานิยม ซึ่งชาวพุทธกราบไหว้สักการบูชาพระสังกัจจายน์เพื่อให้บังเกิดความ เป็นสิริมงคล 3  ประการแก่ตนเองและครอบครัว ดังนี้
                - โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี
                - สติปัญญา เนื่องเพราะพระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ ผู้มี ปฎิภาณเฉียบแหลม
                - ความงามและความมีเสน่ห์ เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจายน์มีผิวดั่งทองคำ และมีรูปงามละม้าย เหมือนพระพุทธเจ้า จนแม้แต่เทพยดา พรหม มนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชม

 


                พระบูชาสังกัจจายน์ ปางขอลาภ โดยได้มีการออกแบบ และได้มีการจัดสร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ ถือเป็น เอกลักษณ์โดยเฉพาะของทางวัดแก้วเจิรญ ซึ่งต่อมาสมัยพระอาจารย์ปาน อาภสฺสโรก้อมีการจัดสร้าง จนถึงปัจจุบันในยุคหลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ ก็ได้มีการจัดสร้างพระบูชาสังกัจจายน์ปางขอลาภ เช่นกัน
                หลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ ได้จัดสร้างพระบูชาสังกัจจายน์ ปางขอลาภ ขนาด 5 นิ้ว ในสมัยที่ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญใหม่ๆ เมื่อปี 2554 ถือเป็นพระบูชารุ่นแรกที่ได้ทำการจัดสร้าง ซึ่งมีจำนวณไม่มาก โดยมีขนาดเดียวคือ หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวนการจัดสร้าง 120 องค์ ใต้ฐานบรรจุเหรียญ และไหม เบญจรงค์ หลวงปู่หยอด และได้นิมนต์หลวงพ่อยวง อาภสฺสโร วัดโพธิศรี ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ท่านมาปลุกเสก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้.-
                1. พระบูชาสังกัจจายน์  ฯ ขนาด 5 นิ้ว (ปิดทอง)         จำนวน      20 องค์    ร่วมทำบุญ    3,500.-บาท
                2. พระบูชาสังกัจจายน์  ฯ ขนาด 5 นิ้ว (รมน้ำตาล)      จำนวน   100 องค์     ร่วมทำบุญ   2,500.-บาท

 

          

พระบูชาสังกัจจายน์ ปางขอลาภ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (ปิดทอง)  จำนวนสร้าง  20 องค์ (ใต้ฐานบรรจุเหรียญ และไหมเบญจรงค์ หลวงปู่หยอด)

 

          

พระบูชาสังกัจจายน์ ปางขอลาภ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (รมน้ำตาล)  จำนวนสร้าง  100 องค์ (ใต้ฐานบรรจุเหรียญ และไหมเบญจรงค์ หลวงปู่หยอด)

 

          

หลวงพ่อเมตตาจาร และเซ็นกำกับที่องค์พระสังกัจจายน์ / รอบฐาน / ใต้ฐานองค์พระฯ พร้อมทั้งผูกไหมเบญจรงค์ให้

 

          

          

          

          

ได้นิมนต์หลวงพ่อยวง อาภสฺสโร วัดโพธิศรี ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ท่านมาปลุกเสก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554

 

                การบูชาพระสังกัจจายน์ให้เป็นสิริมงคล  และคาถาบูชา
                ตั้งนะโม 3 จบ เมตตานะ ศรี อะริยะเมตโต พุธธา นะมะ สันติเถโร อะนาคามิ สุธุ 3 ครั้ง
                บูชาด้วยธูป 3 ดอก พร้อมดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมหรือดอกบัว 7 ดอก ถวายน้ำสะอาด 1 แก้ว และถวายผลไม้ทุกวันพระ  โดยมีเคล็ดอย่างนึงว่า
พระสังกัจจายน์นั้นหากบูชาไว้ในบ้านให้ปิดทองที่พุงของท่านเชื่อว่าจะมีลาภไหลมาไม่ขาดสาย
                ในส่วนการไปไหว้พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ที่วัด นั้นควรมีดอกบัว 1 ดอก , ธูป 3 ดอก และทองคำเปลวสามแผ่น แผ่นที่ 1 ปิดที่หน้าผากขอพรให้มี ปัญญาเฉียบแหลมแบบท่าน , แผ่นที่ 2 ปิดที่ปากท่านเพื่อขอให้เกิดเมตตามหานิยม , แผ่นที่ 3 ปิดที่พุงเพื่อขอลาภไหลมาพูนทวีแล้วกล่าวคาถาบูชา

 

 

:: ขอขอบคุณ คณะศิษย์วัดแก้วเจริญ ทุกท่าน...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ::

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " วัดแก้วเจริญ " และขอเชิญมากราบสรีระหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอันโด่งดัง ผู้สร้างไหมห้าสีเบญจรงค์อันเลื่องชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวครับ.....