หน้าแรก... ประวัติวัดแก้วเจริญ... กิจกรรมภายในวัด... ติดต่อเรา...


 
ประวัติความของเป็นมาวัดแก้วเจริญ
 
ประวัติหลวงปู่หยอด  ชินวํโส
 
หนังสือชีวิตและผลงานหลวงปู่หยอดฯ
 
เปิดบันทึกตำนาน " หลวงปู่หยอดฯ "
 
คติธรรม / คำสอน
 
ประวัติเจ้าอาวาส (พระครูสมุห์คำนวณฯ)  
 
ทัศนียภาพภายในวัด  
 
ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญ สมัยเก่า
 
กิจกรรม / แจ้งข่าวของทางวัด 
 
ติดต่อเราและแผนที่ / Facebook
 
 

 
วัตถุมงคลเนื้อผงรุ่นแรก ปี 2497 
 
ภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดฯ
 
วัตถุมงคลของ พระครูสมุห์คำนวณฯ
 พระผงปิดตาโภคทรัพย์รุ่นแรก  
 ล็อกเก็ตพระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ล็อกเก็ตนั่งเต็มองค์รุ่นแรก  
   - ล็อกเก็ตครึ่งองค์รุ่นแรก
   - ล็อกเก็ตครึ่งองค์ฉากสีชมพู
 ตะกรุดต่างๆ พระครูสมุห์คำนวณฯ
   - ตะกรุดมหาปราบพอกผงมหาระงับ
   - ตะกรุดสาริการัญจวน / สาริกาจันทร์เพ็ญ
   - ตะกรุดโลกธาตุ / โลกธาตุจัมโบ้
   - ตะกรุดโลกธาตุใบลานสีประจำวันเกิด
   - ตะกรุดกันภัยแปดทิศ  
   - ตะกรุดอื่นๆ
 รวมวัตถุมงคลอื่นๆ  


 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน " หมอรักษาโรคฯ "
 
 คลองเสด็จประพาสต้น
 
 วัตถุโบราณเพื่อชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
 
 Link แนะนำ ...
 
 

 

               งานสาธารณประโยชน์ และการศึกษาสงเคราะห์
               
พ.ศ.2496 รื้อถอนอาคาเรียนประชาบาลเนื่องจากเกิดวาตภัย แล้วสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น 2 มุข ใช้ชื่อโรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ.2498
               
พ.ศ.2499 จัดสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) ประกอบด้วยห้องส้วมนักเรียน 1 หน่วย 4 ห้อง เสาธงชาติพร้อมฐานรูปวงกลม และจัดสร้างถนนคอนกรีตจากศาลาท่าน้ำเข้าสู่อาคารเรียน
               
พ.ศ.2501 จัดซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
               
     - จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อลิสเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อให้กระแสไฟฟ้าแก่วัดและชุมชนรอบวัดได้ใช้
               
     - สร้างสะพานไม้ถาวรข้ามคลองประดู่ตรงบริเวณบ้านท่าใหญ่ กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร
               
พ.ศ.2502 จัดสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองประดู่ ตรงบริเวณตลาดวัดแก้วเจริญ
               
พ.ศ.2505 จัดซื้อที่ดินบริเวณตรงข้ามวัดแก้วเจริญ จำนวน 3 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
               
พ.ศ.2506 สร้างสะพานไม้เชื่อมต่อที่ดินของวัดบริเวณหน้าวัดแก้วเจริญ กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร
               
พ.ศ.2507 ให้ที่โรงเรียนอำนวยวิทย์ (โรงเรียนราษฎร์ในอุปการะ) จัดสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม
               
พ.ศ.2529 สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแควอ้อม บริเวณหน้าวัดแทนสะพานไม้เดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ 1 เมตร
               
พ.ศ.2533 สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองประดู่ ตรงบ้านท่าใหญ่เพิ่มอีก 1 สะพานเพื่อสะดวกในการคมนาคม
               
พ.ศ.2535 อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อจัดสร้างอาคารชุดเอนกประสงค์แก่โรงพยาบาลนภาลัย
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แก่โรงพยาบาลวัดเพลง
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อก่อสร้างโรงเจยิ่นเต็กตั้ว ตรงข้ามวัดแก้วเจริญ
               
     - จัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 2ไร่ 1 งาน เป็นเงิน 2,200,000 บาท เพื่อลงอาคารเรียนโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ปัจจุบัน
               
     - ก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ แบบ 216 ล พิเศษ กว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร มูลค่า 11,140,000 บาท
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อจัดหารายได้ก่อสร้างหอสมุดโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนปากท่อวิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้จัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่ใจเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนในกลุ่มแควอ้อม
               
พ.ศ.2536 ก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารแบบ 100/27 พิเศษ แก่โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ มูลค่า 4,466,500 บาท
               
     - จัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษาแก่โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ มูลค่า 908,550 บาท
               
     - บริจาคทุนทรัพย์ปรับปรุงสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออัมพวา จำนวน 60,000 บาท
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อจัดหารายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 500,000 บาท
               
     - จัดสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย และห้องน้ำนักเรียนหญิง แก่โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ จำนวน 2 หน่วย มูลค่า 300,000 บาท
               
     - อนุเคราะห์จัดสร้างวัตถุมงคลหารายได้เพื่อจัดซื้อรถตู้แก่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย เป็นเงิน 650,000 บาท และเตาอบเครื่องเบญจรงค์ มูลค่า 45,000 บาท
               
     - อนุเคราะห์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลหารายได้เพื่อจัดสร้างตึกผู้ป่วยนอก และพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลวัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี มูลค่า 765,459 บาท
               
พ.ศ.2537 บริจาคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องประชุม สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท
               
     - จัดสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ มูลค่า 581,200 บาท
               
     - จัดสร้างเสาธงชาติให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ มูลค่า 80,000 บาท
               
     - จัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ มูลค่า 180,000 บาท
               
พ.ศ.2538 บริจาคทุนทรัพย์ปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ชาวบ้านใช้เป็นศูนย์อนามัยขั้นพื้นฐานให้กับสถานีอนามัยตำบลเหมืองใหม่ มูลค่า 47,000 บาท
               
     - จัดสร้างป้อมยามเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มูลค่า 340,000 บาท
               
     - จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ พร้อมเสาธงทิวประดับ 7 ต้น มูลค่า 184,000 บาท
               
     - จัดสร้างโรงอาหาร ประกอบด้วยร้านอาหารและโต๊ะพร้อมม้านั่ง 24 ชุด มูลค่า 94,800 บาท
               
พ.ศ.2539 ได้บอกบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ จำนวน 21 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท
               
พ.ศ.2540 บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ (เฟื้อบำรุง) มูลค่า 245,000 บาท

               ผลงานสนับสนุนสาธารณประโยชน์และการศึกษาสงเคราะห์

ภาพขยาย....

หนึ่ง
อาคารประถมเลื่อง    วิชา
นางเฟื้องพรพานิชมา    สร้างให้
เพื่อเสริมเยาวชนพา    เกิดความ รู้แฮ
เจริญกิจรุ่งเรืองไซร์    ตราบเท่า ปัจจุบัน

 

สอง
สะพานใหญ่ข้าม    คนเดิน
ใช้สัญจรดำเนิน    ค่ำเช้า
เมื่อปรับใหม่ใหญ่กว่าเดิม    เป็นคอน กรีตนา
คมนาคมสะดวกเข้า    อดีตถึง ปัจจุบัน

ภาพขยาย....
 
ภาพขยาย....

สาม
สะพานตรงตลาดเชื่อม    ชนกัน
พาดคลองประดู่ท่าน    ดำริสร้าง
ผู้คนต่างโจษจัน    ท่านทำ ดีชอบ
กอปรกิจประโยชน์อ้าง     ถ้วนทุก ตัวคน

 

สี่
เยาวชนชอบเล่น    บาสฯกัน
อุทิศที่พร้อมท่าน    ร่วมสร้าง
เป็นที่ฝึกกำลังพลัน    ด้านกี ฬานา
ประโยชน์ใหญ่เกิดสมอ้าง    เมตตา บารมี

ภาพขยาย....
 
ภาพขยาย....

ห้า
สะพานหน้าวัดสร้าง    สองหน
เดิมเป็นไม้จรดล    ข้างแคบ
ของใหม่เสริมคอนกรีตจน    คงมั่น แข็งแฮ
รถสัญจรสะดวกแบบ    ควบคู่ สองอำเภอ

หก
สะพานขนานซ้ำ    ใกล้กัน
ถัดบ้านท่าใหญ่ยัน    ทอดล้ำ
เกิดแต่เหตุให้สัญจรกัน    สะดวกขึ้น ดีแฮ
แล้วแต่ชนเลือกข้าม    สุดแท้ ดังใจ

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

เจ็ด
สร้างอาคารชุดให้    นภาลัย
พยาบาลคนไข้    ทุกข์ร้อน
เจตจำนงผ่อนคลาย    จากโรค ภัยแล
เสริมสุขปลดทุกข์ย้อน    ถ้วนทั่ว ตัวตน

แปด
อนุเคราะห์ทุนทรัพย์    พยาบาล
วัดเพลงรักษาสถาน    ผ่อนไข้
พร้อมสรรพด้วยอาคาร    เครื่องมือ แพทย์นา
บรรลุสมจำนงไว้    อุดหนุน ผองชน

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

เก้า
ให้เมตตาประเทืองผล    โรงเจ
ชนจีนร่วมทุ่มเท    เกิดขึ้น
เหมาะไว้เป็นทำเล    ถือศีล กันแฮ
ก่อประโยชน์อเนกพื้น    อนาคต ยืนยาว

สิบ
เสริม สปอ.อัมพวาให้    ครบครัน
จัดแอร์คอดิชั่น    มอบให้
ปรับเป็นสำนักงาน    พรั่งพร้อม เกียรติเฮย
ปัจจุบันผันรูปไร้    เหลือแต่ ทรงจำ

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

สิบเอ็ด
ท่านหวนกลับย้อนหมุน    โรงเรียนเดิม
ชื่ออำนวยวิทย์เสริม    จากราษฎร์
แลโอนเข้าเฉลิม    กรมสา มัญนา
พร้อมเอื้ออาคารดาษ    เพียบพร้อม สมบูรณ์

สิบสอง
ท่านย้ำกุลบุตรต้อง    สักการ
พุทธรูปประดิษฐาน    เบื้องชั้น
เพื่อกล่อมเกลาสันดาน    ด้วยอุ บายเฮย
ขอให้ครูร่วมปั้น    หน่อเนื้อ เยาวชน

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

สิบสาม
เด็กน้อยด้อยโอกาสล้วน    พยายาม
สปจ.สมุทรสงคราม    หนุนเกื้อ
ท่านเห็นชอบพ้องตาม    ดำริช่วย เทิดแฮ
เป็นส่วนกุศลเอื้อ    ร่วมไว้ ชื่นชม

สิบสี่
ท่านบอกอัมพวันนั้น    มีคุณ
เคยอุดหนุนการุณ    วัดด้วย
มีโอกาสตอบแทนบุญ    คุณท่าน แน่นา
จึงเร่งมอบจัดช่วย    รถพร้อม อุปกรณ์

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

สิบห้า
การมัธยมมิว่างเว้น    ดูแล
สศจ.สส.ขอแอร์    ท่านให้
เพื่อประกอบห้องประชุมแล    ดับร้อน สุขนา
เป็นผลบุญท่านไซร้    เผื่อไว้ พูลทวี

สิบหก
พุทธรูปทั้งหลายล้วน    ท่านชม
ตรึงจิตคิดเหมาะสม    ท่านชื่น
จึงมอบ รพ.วัดเพลงนม    นานสร้าง ไว้แฮ
เพื่อสักการะยืน    จักได้ ตัดปลง

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

สิบเจ็ด
จัดศูนย์อนามัยให้    เพิ่มเติม
จากที่อ่านหนังสอ (พิมพ์) เดิม    เปลี่ยนแปลง
เพื่อสุขอนามัยเสริม    พื้นฐาน ดีเฮย
พร้อมสรรพบริการเยี่ยม     ยกให้ คุณอนันต์

สิบแปด
ความปลอดภัยในวัดล้วน    จำเป็น
ท่านจึงได้เล็งเห็น    เจ้าหน้าที่
ห้องพักควรจักเป็น    ที่เหมาะ สมนา
จัดสร้างป้อมยามนี้    สะดวกยิ่ง ปฏิบัติงาน

ภาพขยาย....
ภาพขยาย....

สิบเก้า
สุดท้ายท่านมอบรั้ว    โรงเรียน
วัดแก้วเจริญเพียร    รักษ์ไว้
เป็นขอบเขตกันนักเรียน    ออกนอก เขตนา
ยังประโยชน์ปลอดภัยให้    ทั่วไว้ ก่อนลา

นานาอเนกล้วน    ใดใด
พระเดชพระคุณตั้งใจ    โอบเอื้อ
ยังประโยชน์สุขทั่วไป    ท่านมอบ หมดนา
แม้นร่างกายอ่อนเกื้อ    จิตสู้ (จวบ) มรณํ

               อาการอาพาธ และการละสังขาร
               
พระครูสุนทรธรรมกิจ มีโรคประจำตัวที่ทำให้อาพาธเมื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัย คือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบขับถ่าย นับแต่สิริอายุ ๘๐ ปี ท่านเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบและท้องผูกอยู่เนืองๆ ต้องอาศัยเครื่องออกซิเจนช่วยหายใจเวลาเหนื่อยหอบ และใช้ยาระบายช่วยขับถ่าย บางครั้งแพทย์ต้องให้ น้ำเกลือเมื่อมีอาการอ่อนเพลียมาก และบางครั้งต้องเข้ารักษาอาการอาพาธ ณ โรงพยาบาล ดังนี้
               
27 พฤศจิกายน 2536 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลนภาลัย เป็นเวลา 12 วัน
               
4 กุมภาพันธ์ 2537 เข้ารับการลอกต้อเนื้อตา ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นเวลา 7 วัน
               
7 เมษายน 2537 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลวัดเพลง เป็นเวลา 3 วัน
               
6 กรกฎาคม 2538 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลวัดเพลง เป็นเวลา 1 วัน
               
10 สิงหาคม 2538 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลนภาลัย เป็นเวลา 7 วัน
               
17 สิงหาคม 2538 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลนภาลัย เป็นเวลา 5 วัน
               
27 พฤศจิกายน 2538 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นเวลา 36 วัน
               
16 พฤษภาคม 2539 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลนภาลัย เป็นเวลา 1 วัน
               
17 พฤษภาคม 2539 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นเวลา 10 วัน
               
30 พฤษภาคม 2539 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลวัดเพลง เป็นเวลา 5 วัน
               
4 มิถุนายน 2539 เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเหนื่อยหอบ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 แพทย์ผู้รับผิดชอบอาการอาพาธชี้แจงว่าถุงลมของ พระครูสุนทรธรรมกิจโป่งพองไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องพักในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
               
5 มกราคม 2540 สำนักพระราชวังได้รับพระครูสุนทรธรรมกิจเข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
               
9 มกราคม 2540 โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้รับพระครูสุนทรธรรมกิจ เข้าเป็นผู้ป่วยในสวัสดิการของโรงพยาบาลในความอนุเคราะห์ ของโรงพยา- บาลพญาไท ซึ่งคุณประสิทธิ์ อุไรรัตน์ เป็นประธานกรรมการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
               
16 มกราคม 2541 มีอาการไข้เนื่องจากติดเชื้อ ไอและปอดอักเสบ แพทย์ได้ใช้ยาและอุปกรณ์ช่วยหายใจ ให้อาการอาพาธทุเลา
               
3 กุมภาพันธ์ 2541 มีอาการไออยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปอดอักเสบและมีไข้ แพทย์ใช้เครื่องดูดเสมหะสลับเครื่องช่วยหายใจ
               
14 กุมภาพันธ์ 2541 มีอาการไอ เหนื่อยหอบ มีเสมหะมาก และแทรกซ้อนด้วยการทำงานของไตที่ไม่ปกติ ร่างกายมีอาการบวม
               
18 กุมภาพันธ์ 2541 แพทย์ได้ตรวจพบว่า ไตวายบางส่วนทำให้การถ่ายเบาไม่ปกติ ได้ทำการฟอกโลหิตและล้างไต
               
24 กุมภาพันธ์ 2541 อาการถ่ายเบายังไม่ปกติเนื่องจากไตวายบางส่วน แพทย์ได้ทำการฟอกโลหิตและล้างไต
               
10 มีนาคม 2541 มีอาการไข้สูง เนื่องจากอาการติดเชื้อรุนแรง ชีพจรต่ำลง
               
11 มีนาคม 2541 นายแพทย์สว่าง แสงหิรัญวัฒนา แพทย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ แจ้งอาการดื้อยา เนื่องจากได้ใช้ยาต้านอาการติดเชื้อเป็นเวลานาน มีผลถึง
การสะสมของเสียในไต พิจารณางดใช้ยาและดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
               
2 มีนาคม 2541 อาการอาพาธทรุดลงระบบการหายใจไม่เป็นปกติ ชีพจรลดลงตามลำดับและมรณภาพด้วยอาการสงบด้วยหัวใจล้มเหลว เมื่อเวลา 18.18 น.
               
รวมเวลารักษาตัวครั้งหลังสุด ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 จวบถึงมรณภาพเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน 8 วัน
               
รวมสิริอายุ 86 ปี 9 เดือน 24 วัน  รวมพรรษา 66 พรรษา  รวมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 56 พรรษา

พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินวํโส)
มรณภาพวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2541 (เวลา 18.18 น.) รวมสิริอายุได้ 86 ปี 9 เดือน 24 วัน
รวมพรรษา 66 พรรษา รวมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 56 พรรษา

สรีระศพพระครูสุนทรธรรมกิจ
เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลพญาไท 1 มาถึงวัดแก้วเจริญ
ในเวลา 21.30 น. และบำเพ็ญกุศล

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 14 วัดเทพธิดาราม กทม.
ร่วมสรงน้ำสักการะสรีระศพ
พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินวํโส)

   

เมตตาธรรม
ท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม " พระสมุทรโมลี "
ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

คุณวิจิตร วุฒิอำพล อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อัญเชิญน้ำพระราชทานสรงสรีระศพ
พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินวํโส) ก่อนบรรจุลงในหีบมุก

:: หน้า 1 :: หน้า 2 :: 

 

:: ขอขอบคุณ พี่โอเล่ย์ ,อนันต์ ศาลายา ,บอม วัดแก้วฯ และคณะศิษย์วัดแก้วเจริญ ทุกท่าน...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ::

 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " วัดแก้วเจริญ " และขอเชิญมากราบสรีระหลวงปู่หยอด ชินวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอันโด่งดัง ผู้สร้างไหมห้าสีเบญจรงค์อันเลื่องชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวครับ.....